GattyInstruments becomes a member of SvMTF (svenska medtech föreningen)